FANDOM


Light


Historia:Świat Światła składa się z powietrznych kolonii, bogatych w zasoby naturalne i wysoko rozwiniętą technologię. Dotychczas było to samowystarczalne społeczeństwo, izolowane i zamknięte na kontakty z innymiu cywilizacjami. Świat Cywilizacji Światła był najbardziej pokojowym, idealnym światem spośród wszystkich cywilizacji.Niestety, pokój został tylko wspomnieniem kiedy inne cywilizacje utraciły swoje tereny życiowe i zostały zmuszone do inwazji aby przetrwać. Cywilizacja Światła zaangażowała się w coraz więcej bitem z najeźdźcami. W efekcie ich zasoby naturalne zostały uszczuplone, co z kolei zmusiło ich samych do agresji.Mieszkańcy świata Światła buduja swoje siedliska powyżej chmur, w grupach unoszących się w potwietrzu wysp. Ich architektura jest bardzo symetryczna, a budowle wznoszone przy użyciu lekkich stopów i pól energetycznych.Stwory Światła wierzą w porządek, konserwatyzm, posłuszeństwo i wieczne życie.Żyją w ściśle zdefiniowanej hierarchii, w której Light Bringers stanowią naczelną klasę. W porównaniu do innych światów ich populacja jest niewielka, ale zdolności jej poszczególnych członków znacząco duże.

Cechy tej cywilizacji to: -Możliwość blokowania ataku przeciwnika za pomocą stworów o ogromnej mocy (najlepsze na ogień)


-Możliwość pozbawiania stworów przeciwnika bez utraty własnych


-Dodawanie tarcz za pomocą stworów i czarów


-Tapowanie stworów przeciwnika za pomocą czarów i stworów


-Bardzo wiele blockerów mogących atakować zarówno stwory jak i przeciwnika


-Pełna kontrola na polu bitwy


-Omijanie blockerów


-Wskrzeszanie kart z cmentarza


-Dużo Double Breakerów oraz Triple Breakerów